Zorgverzekering

Het tarief dat door zorgverzekeraars is vastgesteld bedraagt € 807,67 per deelnemer voor een volledig behandeltraject van 2 jaar. Wilt u dit bedrag declareren bij uw zorgverzekeraar dient u een machtiging aan te vragen voor deze vergoeding bij uw eigen zorgverzekeraar.