Gemeente

Overgewicht speelt grote rol Covid-19

Voorwaarden voor een succesvolle implementatie van leefstijlcoaching in uw gemeente

Een Gemeente Maastricht en Valkenburg en een Zorgverzekeraar die investeert in de gezondheid van de burger.
Een multidisciplinaire aanpak van preventief gezondheidsbeleid.
Een projectmanager die een goed interactie kan geven en kennis der domeinen met elkaar kan verbinden.
Een goede multidisciplinaire samenwerking is tussen het maatschappelijk en zorgdomein.
Zorg voor een beveiligd registratiesysteem.
Zorg voor een goede doorstroming van zorg naar regulier aanbod bewegen.
Een goede samenwerking met ZIO
Een ambtelijke presentatie middels een gesprek met een projectmanager en huisartsen (ZIO)
Een goed functionerend zorgregistratie systeem
Zorg voor goede communicatie middelen: narrow casting, brochures, flyers, posters.
Overal dezelfde visie en werkwijze.
Een eerlijke werkverdeling leefstijlcoaches en beweegcoaches.
Indien u als gemeente interesse heeft in een implementatieplan dan kunt u die bij ons opvragen.